Object structure
Title:

Analiza rozwoju gamifikacji biznesowej na przykładzie przedsięwzięć realizowanych w Polsce

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business gamification development analysis based on Polish businesses

Creator:

Kania, Krzysztof ; Smolarek, Maria

Subject and Keywords:

gamifikacja ; nowe technologie ; projekty gamifikacji w Polsce ; gamification ; new technologies ; gamification projects in Poland

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 72-81

Abstrakt:

Gamifikacja – jak każda nowa technologia – przechodzi kolejne fazy rozwoju. Na znanej krzywej cyklu życia Gartnera w roku 2013 znalazła się na samym szczycie: w fazie rozdmuchanych oczekiwań, a w roku 2014 weszła w fazę określaną jako rozwiewanie iluzji, z perspektywą wejścia do powszechnego użytkowania w okresie 5-10 lat. Celem artykułu jest dokonanie, na podstawie krajowej literatury, dostępnych w sieci informacji oraz informacji pozyskanych metodami bezpośrednimi, analizy rozwoju przedsięwzięć gamifikacji biznesowej popartej przykładami działań podejmowanych w Polsce oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość gamifikacji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: