Object structure
Title:

Wykorzystanie wybranych funkcji systemów e-administracji przez użytkowników indywidualnych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Selected functions of e-government usage by individual users

Creator:

Chmielarz, Witold ; Szumski, Oskar

Subject and Keywords:

e-administracja ; funkcje e-administracji ; internetowe usługi publiczne ; e-government ; e-government functions ; Internet public services

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 9-22

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza stanu wykorzystania przez użytkowników indywidualnych podstawowych funkcji systemów e-administracji w Polsce w 2017 r. Prezentuje on wyniki badań nad popularnością, wykorzystaniem i wpływem funkcji e-administracji na rzeczywiste wspomaganie ich realizacji. Do analizy wybrano siedemnaście podstawowych funkcji e-administracji, najbardziej popularnych wśród respondentów, wybranych na podstawie wcześniejszych konsultacji. Analizy metodą CAWI przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych; badani dokonali oceny wyróżnionych funkcji e-administracji. Przebadano grupę ponad 250 losowo wybranych studentów. Ten sposób postępowania rzutował na strukturę artykułu składającego się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy uzyskanych wyników i ich dyskusji wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Wyniki prac mogą być wykorzystane przez osoby zajmujące się tworzeniem i rozwojem systemów e-administracji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: