Object structure
Title:

Osoby wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez fundacje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Excluded persons as a recipient of actions of Social Integration Clubs run by foundations

Creator:

Rydwańska, Paulina ; Sadowska, Sylwia

Subject and Keywords:

integracja społeczna i zawodowa ; osoby wykluczone ; kluby integracji społecznej ; fundacje ; organizacje trzeciego sektora ; social and professional integration ; excluded persons ; Social Integration Clubs ; foundations ; third sector organisations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 60-70

Abstrakt:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko wykluczenia społecznego i włączanie się fundacji w jego niwelowanie. Skutecznym instrumentem wsparcia osób marginalizowanych społecznie jest tworzenie klubów integracji społecznej (KIS). Działalność KIS, cechujących się niesamodzielnością pod względem finansowym oraz brakiem osobowości prawnej, realizowana jest za pośrednictwem podmiotów publicznych, jak również organizacji trzeciego sektora. Dlatego istotnym zagadnieniem pozostaje wykazanie aktywności organizacji pozarządowych, a dokładniej fundacji w reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Wnioski obejmują ocenę działań podejmowanych przez fundacje wobec osób wykluczonych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.06

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: