Object structure

Title:

Identyfikacja i pomiar kapitału społecznego polskich studentów ‒ sieci relacji a współpraca

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification and measurement of social capital of Polish students – networks of relationships vs. cooperation

Creator:

Markowska-Przybyła, Urszula ; Ramsey, David M.

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; pomiar ; współpraca ; ekonomia eksperymentalna ; public good game ; social capital ; measurement ; cooperation ; experimental economics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 37-48

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań nad kapitałem społecznym w ujęciu sieciowym oraz normatywnym. Porównano w nim sieci relacji formalnych i nieformalnych ze współpracą reprezentowaną przez poszczególne kategorie osób zaangażowanych w różne rodzaje powiązań. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą rozwiniętym sieciom relacji towarzyszy wyższy kapitał społeczny (której atrybutem jest analizowana w publikacji współpraca) oraz hipotezy mówiącej o tym, że sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału wiążącego towarzyszy niższy stopień współpracy niż sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału pomostowego. W pracy poziom zaufania analizowano na podstawie wyników badań eksperymentalnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 1540 osób

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.04

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu