Object structure
Title:

Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Residential real estates in Lower Silesian cities with county rights – selected aspects

Creator:

Kulczyk-Dynowska, Alina

Subject and Keywords:

gospodarka lokalna ; nieruchomości ; samorząd terytorialny ; local economy ; estate ; local government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 28-36

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wybrane aspekty kształtowania się zasobów nieruchomości mieszkalnych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w latach 2001-2015. Istotność zaspokajania potrzeb bytowych sprawia, że ten rodzaj nieruchomości ma szczególne znaczenie dla konsumenta. Z uwagi na interakcje pomiędzy nieruchomościami a ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem rozważaniom poddano wybrane cechy charakteryzujące demografię, rynek pracy oraz funkcję turystyczną badanych miast. W związku z ograniczeniem objętości artykułu pominięto zagadnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Badania oparto na danych statystycznych GUS. Wyniki badań wskazują na ogromną różnicę pomiędzy zasobem mieszkaniowym Wrocławia a zasobami pozostałych dolnośląskich miast na prawach powiatu. Niepokojąca jest skala obserwowanych zmian. Pod względem przyrostu zasobów przoduje Wrocław (ponad 66% przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań w okresie 2001-2015), co oznacza, że utrzymanie zaobserwowanej tendencji będzie potęgować rozwarstwienie zasobów mieszkaniowych posiadanych przez stolicę regionu i pozostałe badane miasta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.03

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: