Object structure
Title:

Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controversies around social production and distribution in the networked digital economy

Creator:

Klimczak, Bożena

Subject and Keywords:

model biznesowy ; Internet przedmiotów ; gospodarka współdzielenia ; efekt sieciowy ; business model ; Internet of things ; sharing economy ; network effects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 18-27

Abstrakt:

Celem referatu jest krytyczne omówienie koncepcji społecznej produkcji i dystrybucji Yochaia Benklera oraz gospodarki dzielenia się Jeremy’ego Rifkina. Obie koncepcje dotyczą produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej, w której osiągane mogą być sieciowe korzyści skali. Pozwala to na otrzymywanie zysku pod warunkiem przyciągania użytkowników darmowymi produktami. W artykule przedstawiono, jakie są źródła zysku w komercyjnych zastosowaniach sieciowych technologii internetowych. Celem analizy modeli biznesowych jest zwrócenie uwagi, jakie rozwiązania komercyjne znajdują się w „społecznych” modelach Benklera i Rifkina. We wnioskach sformułowane zostały warunki dostarczania dóbr publicznych ukryte w tych modelach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.02

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: