Object structure
Title:

Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Energy sector as a producer of electricity and an issuer of environmental pollutants in the context of new environmental standards

Creator:

Żaba-Nieroda, Renata

Subject and Keywords:

zanieczyszczenie ; standard ekologiczny ; elektrownia ; energetyka ; pollution ; ecological standard ; power plant ; power industry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 376-388

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia elektrowni jako przedsiębiorstw wytwarzających znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowych, CO2, SO2 i NO2. Wytyczne dotyczące wielkości tych zanieczyszczeń dla elektroenergetyki zaostrzyły się i będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Konieczność dostosowania się do norm będących wyrazem standardów spowoduje wzrost nakładów i kosztów wdrażania standardów ekologicznych. Elektrownie poniosły wysiłek związany z dostosowaniem się do wymogów środowiskowych w latach ubiegłych, kolejne obostrzenia powoduję konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania się do rosnących wymagań środowiskowych. Standardy ekologiczne sprowadzone do norm emisji zanieczyszczeń były bardzo trudne do osiągnięcia. W przyszłości ostre normy emisji będą jeszcze dotkliwsze dla elektroenergetyki. Sposobami dostosowania się do standardów mogą być różne formy aktywności elektrowni. Wymagać to będzie ponoszenia zwiększonych nakładów inwestycyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.35

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: