Object structure
Title:

Metody oceny zrównoważonej działalności przedsiębiorstw przemysłowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods of the industrial enterprises sustainable business assessment

Creator:

Posłuszny, Krzysztof

Subject and Keywords:

sustainable value ; rozwój zrównoważony ; przemysł ; CSR ; sustainable development ; industry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 332-339

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane metody analizy działalności przedsiębiorstw z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Ocena, w jakim stopniu działalność przedsiębiorstwa ma charakter zrównoważony, jest skomplikowana, zarówno ze względu na złożoność relacji, jak i trudności z ich bezpośrednim pomiarem. W literaturze dotyczącej zrównoważonej działalności przedsiębiorstw proponuje się dwie grupy metod pomiaru: poprzez systemy wskaźników, wielowymiarowo opisujące działalność przedsiębiorstwa, oraz poprzez miary syntetyczne, integrujące wszystkie aspekty działania. Jedną ze stosunkowo nowych miar syntetycznych jest zaproponowana przez Figgego „zrównoważona wartość”, umożliwiająca ocenę działalności przedsiębiorstwa w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest prezentacja i krytyczna analiza wybranych metod oceny oraz wskazanie ich zalet i ograniczeń jako narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.31

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491 ; Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: