Object structure
Title:

Rywalizacja i wykluczenie a postulaty transportowe – przykłady oddziaływań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rivalry and excludability versus transport demands – examples of impacts

Creator:

Paradowska, Monika

Subject and Keywords:

rywalizacja ; wykluczenie ; postulaty transportowe ; system transportowy ; zrównoważony transport ; rivalry ; excludability ; transport demands ; transport system ; sustainable transport

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 308-322

Abstrakt:

W artykule zawarto teoretyczne rozważania dotyczące oceny zależności pomiędzy poziomami rywalizacji i wykluczenia, cechującymi elementy systemu transportowego, a spełnianiem postulatów transportowych stawianych przez użytkowników transportu osobowego. Przedstawiono przykłady różnych rodzajów dóbr tworzących systemy transportowe oraz możliwe oddziaływanie poziomów rywalizacji i wykluczenia na zaspokojenie oczekiwań użytkowników transportu. Wykazano, że oddziaływanie to jest istotne, wpływa bowiem na poziom realizacji postulatów transportowych, a zatem i atrakcyjność poszczególnych form przemieszczania się osób oraz na wybory i zachowania transportowe. We wnioskach stwierdzono, że poziomy rywalizacji i wykluczenia powinny być brane pod uwagę podczas opracowywania narzędzi polityki zrównoważonego transportu, ponieważ mogą warunkować ich skuteczność oraz realizację celów tejże polityki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.29

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: