Object structure
Title:

Ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój ekoklastrów w kontekście koncepcji klastrów energii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Eco-innovativeness and sustainable development of eco-clusters – in the context of energy cluster koncept

Creator:

Moszkowicz, Krystyna ; Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster ; energia ; ekoinnowacja ; zrównoważony rozwój ; cluster ; energy ; eco-innovation ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 294-307

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano aktywność ekoklastrów w Polsce, wykorzystujących w różnym stopniu odnawialne źródła energii w kontekście prawnie określonej koncepcji klastrów energii. Podkreślono, że ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój jako ich kluczowe atrybuty przyczyniają się do kształtowania zielonej gospodarki. Świadczą o tym cele strategiczne ekoklastrów: wzrost konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawa efektywności energetycznej, minimalizowanie negatywnego oddziaływania sektora energetyki na środowisko naturalne, aktywizacja regionów słabo rozwiniętych. Ponieważ inwestycje związane z zieloną gospodarką są kapitałochłonne, wymagają partnerstwa lokalnego i wsparcia publicznego. Przeprowadzone badania desk research wykazują, że konieczność sprostania wymogom UE w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii stymuluje do rozwoju klastrów energii w oparciu o dotychczasowy potencjał strategiczny i doświadczenia ekoklastrów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.28

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: