Object structure
Title:

Ocena wielokryterialna inwestycji infrastrukturalnej na przykładzie odcinka S7 Miłomłyn-Ostróda

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multicriterial evaluation of infrastructure investment on the example of S7 Miłomłyn-Ostróda

Creator:

Kozłowski, Waldemar

Subject and Keywords:

infrastruktura drogowa ; ocena ekonomiczna ; techniczna ; środowiskowa ; road infrastructure ; economic ; technical and environmental assessment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 252-263

Abstrakt:

Infrastruktura transportu drogowego stanowi jeden z najważniejszych systemów mających bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój gospodarczy danego obszaru. Wielość i złożoność relacji związanych z inwestycjami infrastruktury drogowej oraz ograniczona informacja na poziomie regionalnym i gminnym powoduje konieczność stosowania sytuacyjnego podejścia do każdego projektu. W artykule poruszono problem badawczy związany z oceną infrastruktury drogowej w aspekcie ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. Przedmiotem badań jest odcinek drogi S7 o długości 38 km, między Ostródą a Miłomłynem. Dobór metod oceny wynika głównie z kontekstu analizy w wymiarze korzyści, oddziaływania lub też rodzaju infrastruktury. Kryteria doboru metod oceny stanowią wyzwanie dla efektywności oceny projektów publicznych. Na potrzeby badań został opracowany model oceny zweryfikowany na konkretnym przykładzie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.24

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: