Object structure
Title:

Polityka finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The policy of financial support for organic farming in Poland

Creator:

Kociszewski, Karol

Subject and Keywords:

rolnictwo ekologiczne ; ochrona środowiska w rolnictwie ; zrównoważonyrozwój rolnictwa ; organic farming ; environment protection in agriculture ; agriculture sustainabledevelopment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 235-243

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wdrażania ekonomicznych instrumentów wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce. Skoncentrowano się na działaniach stosowanych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Zastosowano analizę opisową i porównawczą tych rozwiązań w oparciu o materiał faktograficzny, dokumenty strategiczne i akty prawne oraz dane statystyczne prezentujące tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w UE. Dzięki wdrożeniu dotacji w ramach programu rolnośrodowiskowego, w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. W procesie implementacji tych działań wystąpiły jednak nieprawidłowości obniżające ich skuteczność w zakresie stymulowania wzrostu produkcji i świadczenia usług środowiskowych. W latach 2013-2016 błędy te ograniczono, co jednocześnie wiązało się z zaostrzeniem wymogów dla gospodarstw ekologicznych i osłabiło funkcję bodźcową do wzrostu ich liczby. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest w coraz większym stopniu stymulowany impulsami rynkowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.22

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: