Object structure
Title:

Wdrażanie i certyfikowanie ekoinnowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – aspekt kosztowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organisational eco-innovations in the companies located in the Podkarpackie Province – the aspect of costs

Creator:

Hajduk-Stelmachowicz, Marzena

Subject and Keywords:

ekoinnowacje organizacyjne ; system zarządzania środowiskowego ; ISO14001 ; koszty ; organisational eco-innovations ; environmaental management system ; ISO 14001 ; costs ; Podkarpackie Province

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 210-219

Abstrakt:

Celem artykułu było przeanalizowanie kosztów, jakie poniosły 63 przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego, które zdecydowały się na implementację i certyfikację ekoinnowacji organizacyjnych. Badaniom poddano 80 przedstawicieli najwyższego kierownictwa tzw. pełnomocników ds. systemu. Badane podmioty cechowały się zróżnicowaniem zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Analizowany typ ekoinnowacji został zaimplementowany na bazie wymagań międzynarodowego standardu ISO 14001. Spośród pełnomocników 68,25% stwierdziło, że w podmiotach przez nich reprezentowanych nie wypracowano metodyki liczenia kosztów i korzyści wewnętrznych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem ekoinnowacji organizacyjnej w postacie systemu zarządzania środowiskowego. Do najbardziej kapitałochłonnych faz implementacji ekoinnowacji organizacyjnej zaliczono: certyfikację oraz fazę wdrożeniową. Ustalono, iż rzeczywiste koszty certyfikacji ekoinnowacji organizacyjnej zależały od wielu czynników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.20

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: