Object structure
Title:

Istota i wartościowanie kapitału naturalnego w ujęciu ekonomii ekologicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Essence and valuation of natural capital from the ecological economics perspective

Creator:

Fiedor, Bogusław

Subject and Keywords:

ekonomia ekologiczna ; kapitał naturalny ; trwałość wzrostu ; wartościowaniekapitału naturalnego ; ecological economics ; natural capital ; growth sustainability ; natural capitalvaluation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 136-145

Abstrakt:

Sposób interpretacji oraz wartościowanie kapitału naturalnego należą do centralnych zagadnień we wszystkich nurtach ekonomii środowiska. Artykuł jest próbą syntezy stanowiska w tych kwestiach ekonomii ekologicznej. Punktem wyjścia jest analiza różnic między neoklasyczną ekonomią środowiska i zasobów naturalnych a ekonomia ekologiczną co do zakresu wymienności między kapitałem naturalnym i antropogenicznym. Wykazano w nim między innymi, że w ekonomii ekologicznej podkreśla się dominację relacji komplementarności, a nie substytucyjności – jak w neoklasycznej ekonomii środowiska – między tymi rodzajami kapitału, a także kluczowe znaczenie rezyliencji ekosystemów dla długookresowej trwałości wzrostu. W części drugiej artykułu Autor koncentruje się na dominującym w ekonomii ekologicznym spojrzeniu na kapitał naturalny i jego pomiar z perspektywy dóbr i – w szczególności – usług ekosystemowych. W końcowej części artykułu omawiany jest problem wartościowania kapitału naturalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.13

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: