Object structure
Title:

Prekursorski wkład Kennetha E. Bouldinga w powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Kenneth E. Boulding’s contribution to the rise of the Sustainable Development Economics

Creator:

Czaja, Stanisław

Subject and Keywords:

ekonomia zrównoważonego rozwoju ; K.E. Boulding ; gospodarka „statku kosmicznego Ziemia” ; Sustainable Development Economics ; economics of the“Spaceship Earth”

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 75-85

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ dorobku K.E. Bouldinga na powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wpływ ten można dostrzec na pięciu głównych płaszczyznach: wkładu w ogólną teorię systemów; koncepcji totalnego systemu światowego; podkreślenia ewolucyjnego charakteru rozwoju gospodarczego; podkreślenia psychologicznych i społecznych aspektów przemian cywilizacyjnych; koncepcji gospodarki „statku kosmicznego Ziemia”. W pierwszym przypadku Boulding cieszy się uznaniem jako prekursor tego podejścia. W drugim jest twórcą modelu gospodarki światowej, uznanego w sustainable development, ale też w modelowaniu globalnym i badaniach z zakresu współczesnej globalizacji. Wkład Bouldinga w rozwój ekonomii ewolucyjnej nie jest kwestionowany. Akcentowanie aspektów psychologicznych i osobowościowych oraz badań w zakresie nowej koncepcji człowieka nabiera znaczenia właśnie w ramach tej ekonomii, a także ekonomii behawioralnej. Natomiast model gospodarki „statku kosmicznego Ziemia” jest ideowym sednem sustainable development

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.07

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: