Object structure
Title:

Kreatywne miasto podstawą rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creative town as a foundation of development

Creator:

Pawlik, Andrzej

Subject and Keywords:

kreatywne miasto ; obszar + ; rozwój regionalny ; terytorium ; wskaźnik rozwoju ; creative city ; functional area ; regional development ; territory development index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 231-238

Abstrakt:

Koncepcja kreatywnego miasta opisuje zespół miejski, w którym różnego rodzaju działalność twórcza jest integralną częścią funkcjonowania gospodarczego i społecznego miasta. Obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Postawiono tezę, że kreatywne miasto będzie katalizatorem rozwoju obszaru funkcjonalnego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie kreatywnego miasta, które przyczynia się do rozwoju obszaru funkcjonalnego. Wykorzystując metodę bezwzorcową, wyliczono wskaźnik syntetyczny, który posłużył do dokonania klasyfikacji pod względem rozwoju jednostek tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny i potwierdził pozycję Kielc

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.21

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: