Object structure
Title:

Tereny zieleni w nowych koncepcjach rozwoju miast i metropolii na wybranych przykładach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Green areas in the new concepts of development of cities and metropolis on selected examples.

Creator:

Szumigała, Paweł ; Urbański, Piotr

Subject and Keywords:

tereny zieleni ; nowe koncepcje ; rozwój ; miasta ; metropolie ; green areas ; new concepts ; development ; city ; metropolis

Description:

race Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 219-230

Abstrakt:

Nowe koncepcje miast wyrastają z krytyki zjawiska niekontrolowanego rozwoju miast przemysłowych. Ich ideą jest poprawa standardów zamieszkiwania w mieście. Podstawą do tworzenia nowych miast są nowoczesne technologie inżynieryjne i informatyczne, kapitał ludzki i zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz wysoki poziom jego ochrony. Najważniejszym celem jest uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, łatwiejszego i szybszego transportu i dostępu do wszelkiego rodzaju usług oraz coraz wyższych standardów przestrzeni i krajobrazu nowych struktur zurbanizowanych. Omawiane przykłady nowych koncepcji rozwoju miast prezentują najważniejsze nurty urbanistyczne w Europie i na świecie, dla których tereny zieleni stanowią istotny element nowoczesnych struktur miejskich

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.20

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: