Object structure
Title:

Nowoczesna gospodarka miejska a logistyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Contemporary urban economy and logistics

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Subject and Keywords:

gospodarka miejska ; logistyka ; urban economy ; logistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 198-208

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto teoretyczne rozważania dotyczące wykorzystania logistyki w obszarze gospodarki miejskiej. Coraz częściej wspomaga ona proces optymalizacji przepływów osób i dóbr dokonujących się w obrębie miasta, a także racjonalizacji ich kosztów. Jej rozwiązania powinny być skonstruowane w ramach długofalowej strategii i wdrażane w sposób celowy i przemyślany. Takie podejście przyczyni się do wzrostu jakości życia i funkcjonowania wszystkich użytkowników miasta. Rozważania mają charakter polemiczny i ogólnie nakreślają związek współczesnej gospodarki miejskiej z logistyką. Nie wskazują konkretnych rozwiązań logistycznych. Standaryzacja w tym obszarze jest błędem, który może wręcz generować nowe problemy, a nie niwelować istniejące, powodując tym samym narastanie niezadowolenia mieszkańców. Przyjęte rozwiązania logistyczne powinny bowiem wynikać z uwarunkowań właściwych danej gospodarce miejskiej

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

atlas

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.18

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: