Object structure

Title:

Miasto przyszłości na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

City of the future on the background of the sustainable development

Creator:

Dembicka-Niemiec, Agnieszka

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; miasto zrównoważone ; sustainable city ; smart city ; future development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 190-197

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja działań podejmowanych w miastach o charakterze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz ocena ich zgodności z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju. W artykule przytoczone zostały przykłady rozwoju różnych miast europejskich i pozaeuropejskich oraz efekty prowadzonej polityki miejskiej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu działania podejmowane w miastach są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i czy w przyszłości miasta staną się bardziej zrównoważone. Aby zrealizować cel artykułu, zastosowano metodę desk research. Otrzymane wnioski wskazują na pożądane kierunki rozwoju w myśl koncepcji rozwoju zrównoważonego. Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność korzystania z OZE podczas wdrażania innowacyjnych rozwiązań i podejmowanie współpracy między miastami w zakresie rozwoju zrównoważonego

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490 ; Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu