Object structure
Title:

Idea miasta odpowiadającego jako wyznacznik programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Wrocławia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Responding city in the way of programming of socio-economic development on the example of Wrocław

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

miasto odpowiadające ; miasto dopasowane ; partycypacja ; responding city ; adjusted city ; participation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 181-189

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań i podstaw funkcjonowania miasta „odpowiadającego”, które w turbulentnym otoczeniu staje się oczekiwanym zachowaniem i dążeniem władz jednostek osadniczych. Na tym tle istotnym celem staje się określenie priorytetów opracowania strategii rozwoju miasta, której ustalenia sprostają wielowymiarowym oczekiwaniom. W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: opisową, studia literaturowe, porównania i proste metody statystyczne. Analiza dotyczy horyzontu pierwszego 20-lecia XXI w

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.16

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: