Object structure
Title:

Wrocławski waterfront – modelowe cechy terenów nadrzecznych dedykowanych studentom

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wrocław waterfront – model features of riverside areas dedicated to students

Creator:

Lis, Aleksandra ; Walter, Ewa ; Bocheńska-Skałecka, Anna ; Burdziński, Jacek ; Gubański, Janusz

Subject and Keywords:

rekreacja ; wzorzec przestrzeni ; Odra ; psychologia środowiskowa ; recreation ; standard of the space ; Odra river ; environmental psychology

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 170-180

Abstrakt:

Artykuł prezentuje założenia do modelu przestrzeni optymalnej ze względu na preferencje badanego typu użytkowników. Celem badań było określenie modelowych cech i atrybutów przestrzennych terenów nadrzecznych, kluczowych dla ich rekreacyjnego wykorzystania przez specyficzną grupę użytkowników, jaką są studenci. Oparto się na autorskiej metodzie A. Lis, uwzględniającej warunki relacji człowiek–środowisko w ujęciu psychologii środowiskowej. Relacje te określano w czterech głównych aspektach – użytkowym, terytorialnym, interakcyjnym (interakcje między użytkownikami przestrzeni) i wizualnym (estetycznym i znaczeniowym). Wynikiem prac jest zdefiniowanie modelu-wzorca przestrzeni dla konkretnego użytkownika, który to wzorzec może być wykorzystany jako narzędzie w procesie projektowania do oceny wybranych terenów nadrzecznych pod kątem ich atrakcyjności dla studenta, a także do ustalenia rekomendacji przestrzennych odnośnie do zmian sposobu zagospodarowania i zarządzania terenem

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.15

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: