Object structure
Title:

Wrocław miastem odpornym na kryzys?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is Wrocław a resilient city?

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

Wrocław ; rezyliencja (odporność) miejska ; kryzys ; urban resilience ; crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 134-147

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Wrocław jest miastem odpornym na zdarzenia kryzysowe. W związku z powyższym przedstawiono ideę rezyliencji miejskiej, jej wymiary, cechy i uwarunkowania, a następnie scharakteryzowano specyfikę funkcjonowania jednostki miejskiej w środowisku (po)kryzysowym. Przeprowadzone badania oparte na analizie danych statystycznych oraz studiach literaturowych pozwoliły na identyfikację komponentów odporności Wrocławia, za które uznano: wysoki poziom kapitału społecznego oraz sieci nieformalnej współpracy, jakość instytucji, szybkość podejmowania decyzji, stabilność makroekonomiczną, niską stopę bezrobocia, wysokie kwalifikacje ludności, nowoczesną infrastrukturę, instytucje otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne), dostęp do kapitału finansowego oraz politykę antycypacyjną. Problemy Wrocławia, które wymagają kompleksowego podejścia, dotyczą poprawy bezpieczeństwa publicznego, modernizacji transportu publicznego i zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.12

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: