Object

Title: Gmina Miejska Piechowice w oczach mieszkańców – raport z badań

Title in english:

Piechowice municipality in the eyes of residents – research report

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 103-112

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o badania ankietowe, które przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Miasta w Piechowicach w okresie wrzesień-listopad 2015 r. Wspomniany proces badawczy był jednym z etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015–2026. Celem opracowania jest przedstawienie oraz ocena wybranych sfer funkcjonalnych Gminy Miejskiej Piechowice (środowisko geograficzne, gospodarka, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, zarządzanie miastem) w opinii mieszkańców. Przedstawione w artykule analizy oraz wnioski potwierdzają stosunkowo korzystne postrzeganie gminy przez wybranych członków społeczności lokalnej. Jednocześnie stanowią punkty wyjścia dla władz samorządowych oraz innych lokalnych środowisk do planowania projektów niwelujących dostrzeżone słabości

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.09 ; oai:dbc.wroc.pl:39448

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490 ; Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information