Object structure
Title:

Gmina Miejska Piechowice w oczach mieszkańców – raport z badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Piechowice municipality in the eyes of residents – research report

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; strategia rozwoju gminy ; Piechowice ; społeczność lokalna ; raport badawczy ; local development ; local community ; research report ; development strategy of the municipality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 103-112

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o badania ankietowe, które przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Miasta w Piechowicach w okresie wrzesień-listopad 2015 r. Wspomniany proces badawczy był jednym z etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015–2026. Celem opracowania jest przedstawienie oraz ocena wybranych sfer funkcjonalnych Gminy Miejskiej Piechowice (środowisko geograficzne, gospodarka, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, zarządzanie miastem) w opinii mieszkańców. Przedstawione w artykule analizy oraz wnioski potwierdzają stosunkowo korzystne postrzeganie gminy przez wybranych członków społeczności lokalnej. Jednocześnie stanowią punkty wyjścia dla władz samorządowych oraz innych lokalnych środowisk do planowania projektów niwelujących dostrzeżone słabości

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.09

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: