Object structure
Title:

Przeciwdziałanie skutkom powodzi w powiatach lubańskim i zgorzeleckim – analiza porównawcza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A counteraction of floods’ effects in counties Lubań and Zgorzelec – the comparative analysis

Creator:

Piepiora, Zbigniew ; Knysak, Joanna

Subject and Keywords:

powódź ; zgorzelecki ; lubański ; powiat ; przeciwdziałanie ; skutki ; flood ; Zgorzelec ; Lubań ; county ; counteraction ; effects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 90-102

Abstrakt:

W artykule odpowiedziano na pytanie badawcze „Jakie czynności podejmowane są na analizowanym terenie w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom powodzi?” i zweryfikowano hipotezę „W badanych powiatach prowadzone są podobne działania z zakresu przeciwdziałania skutkom powodzi”. Metodą badawczą była analiza porównawcza. Obszarem badań objęte zostały dwa polskie powiaty: zgorzelecki i lubański. W wyniku przeprowadzonej analizy można wysnuć następujące wnioski. Władze każdego z powiatów i wszystkich gmin na jego obszarze współpracują doraźnie z wieloma instytucjami zgodnie z planami zarządzania kryzysowego. Systemy przeciwdziałania skutkom powodzi na obszarze badanych powiatów można określić jako dobre. W powiecie lubańskim sfinansowano 57% strat spowodowanych przez powodzie, a w powiecie zgorzeleckim – 35%

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.08

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: