Object structure
Title:

Rola partycypacji społecznej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016–2025 na przykładzie mikrograntów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of social participation in commune revitalization program in Wałbrzych for the years 2016–2025 on the example of microgrants

Creator:

Chwastyk, Dominika

Subject and Keywords:

partycypacja społeczna ; mikrogranty ; rewitalizacja ; dofinansowanie ; social participation ; granting ; revitalization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 70-77

Abstrakt:

Rewitalizacja Wałbrzycha, jako miasta poprzemysłowego, zacofanego stanowi priorytet dla władz samorządowych i centralnych określony m.in. w Narodowym Planie Rewitalizacji. Szansą na sukces jest zwiększanie wartości mieszkańców w procesie współdecydowania poprzez współpracę z partnerstwami lokalnymi. Celem pracy jest nakreślenie roli partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, do której władze zachęcają m.in. poprzez udzielanie dotacji z budżetu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 na projekty w ramach programu „Mikrogranty”. Mimo względnie niewielkiej kwoty dofinansowania w odniesieniu do całości budżetu znaczenie programu jest widoczne. Autor scharakteryzuje zasady organizacji programu, jego przebieg oraz zgłoszone projekty z wytypowanych obszarów rewitalizacji w kontekście partycypacji społecznej, której strategia miasta przypisuje znaczącą funkcję

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.06

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: