Object structure
Title:

Lokalny program rewitalizacji narzędziem rozwoju Świdnicy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local revitalization program as the tool for the development of Świdnica

Creator:

Hajduga, Piotr ; Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; lokalny program rewitalizacji ; przestrzeń śródmiejska ; Świdnica ; revitalization ; local revitalization programme ; downtown/inner city ; Świdnica city

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 55-69

Abstrakt:

Realizacji projektów rewitalizacyjnych służy lokalny program rewitalizacji (LPR). Dokument ten jest opracowywany, przyjmowany i koordynowany przez gminę. LPR to wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju tego terenu. LPR należy do narzędzi strategicznych umożliwiających gminom oraz innym podmiotom chcącym się zaangażować w proces rewitalizacji aplikowanie o środki zewnętrzne m.in. z Unii Europejskiej. Artykuł stanowi prezentację i próbę oceny programów rewitalizacji przestrzeni Świdnicy. Punktem wyjścia w opracowaniu stały się rozważania autora na temat istoty rewitalizacji jako instrumentu polityki rozwoju lokalnego. Na tym tle omówiono specyfikę miasta oraz przedstawiono stan programów i procesu rewitalizacji śródmieścia Świdnicy

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.05

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: