Object structure
Title:

Edukacja społeczna a przestępczość w miastach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social education and crime in cities

Creator:

Łuczyszyn, Martyna

Subject and Keywords:

edukacja ; bezpieczeństwo ; miasto ; programy prewencyjne ; education ; security ; city ; prevention programs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 47-54

Abstrakt:

Jednym z głównych narzędzi zapobiegania przestępczości w miastach staje się w ostatnich latach edukacja. Nabiera ona coraz większego znaczenia, ponieważ zaczyna obejmować możliwie szerokie kręgi społeczeństwa, uwzględniać różne zagrożenia, a przede wszystkim mieć charakter stały i powszechny. Bezsprzecznie każda inicjatywa na rzecz edukacyjności bezpieczeństwa staje się w takich warunkach swego rodzaju elementem międzyinstytucjonalnej innowacyjności głównie wśród podmiotów sektora publicznego. Do takich podmiotów należy m.in. policja, która we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych musi przejąć na siebie rolę lidera w kwestii zarówno zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń, jak i zapobiegania im. Podmiot ten staje zatem przed niełatwymi zadaniami, których poziom realizacji musi odpowiadać stopniowi zagrożenia w różnego rodzaju przekrojach, począwszy od lokalnego, a skończywszy na krajowym

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.04

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: