Object structure
Title:

Procesy rozwoju gospodarczego w przestrzeni Dolnego Śląska – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic development processes in Lower Silesian space – selected problems

Creator:

Korenik, Stanisław

Subject and Keywords:

region ; rozwój regionalny ; podregiony ; przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ; regional development ; subregions ; spatial diversity of development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 11-20

Abstrakt:

Współczesne procesy rozwoju zachodzą w sposób różnorodny w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Zróżnicowanie takie zachodzi zarówno pomiędzy poszczególnymi regionami, jak i wewnątrz regionów. Region Dolny Śląsk należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się w naszym kraju. Jednak w skali regionu procesy rozwoju zachodzą w różnym tempie. Dominuje Wrocław z otoczeniem, tworząc nowoczesny ośrodek przestrzenny, podregiony południowe województwa odnotowują znacznie niższe tempo rozwoju, co skutkuje narastaniem zjawiska dywergencji w gospodarce regionu. Celami artykułu są określenie kształtowania się procesów rozwoju regionu Dolny Śląsk i jego poszczególnych obszarów (przyjęte jako jednostki podstawowe będą tutaj podregiony), oraz identyfikacja przyczyn takiego kształtowania się zjawisk

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.01

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: