Object

Title: Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Title in english:

Functioningof small farms in the context of sustainable development of agricultureand rural areas

Creator:

Żmija, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 514-523

Abstrakt:

Specyfika małych gospodarstw rolnych, a także sposób ich funkcjonowania wpływają na możliwości realizacji przez te gospodarstwa modelu rolnictwa zrównoważonego. Podstawową korzyścią ekonomiczną wynikającą z funkcjonowania małych gospodarstw rolnych jest fakt, iż dostarczają one żywności swoim użytkownikom, a ich aktywność produkcyjna przyczynia się do uzyskiwania dochodów. Gospodarstwa te tworzą, chociaż nie zawsze efektywne, miejsca pracy dla poszczególnych członków rodziny. Dostarczają one dóbr publicznych w postaci utrzymania bioróżnorodności i zróżnicowania krajobrazu wiejskiego. Do podstawowych wad funkcjonowania małych gospodarstw rolnych zaliczyć należy między innymi coraz gorszą pozycję konkurencyjną tych gospodarstw na rynku w stosunku do gospodarstw dużych. Kapitał ludzki tych gospodarstw często nie jest w pełni wykorzystywany, a podejmowanie pracy zarobkowej poza gospodarstwem rolnym nie sprzyja kultywowaniu wiejskiego trybu życia oraz etosu pracy rolnika

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.45 ; oai:dbc.wroc.pl:39420

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489 ; Ekonomia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information