Object structure
Title:

Wybrane finansowo-administracyjne aspekty rozwoju lokalnego w opinii radnych gmin Grójec; Kozienice; Szydłowiec (kadencje: 2002–2006; 2014–2018)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen financial-administrative aspects of the local development in the opinion of councilors of Grójec, Kozienice, Szydłowiec communes (terms of office: 2002–2006; 2014–2018)

Creator:

Śmietanka, Tomasz

Subject and Keywords:

gmina ; radni ; usługi społeczne ; finanse publiczne ; rozwój lokalny ; commune ; councilors ; social services ; public finance ; local development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 449-464

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczne ujęcie opinii radnych trzech gmin miejsko-wiejskich na temat wybranych aspektów rozwoju lokalnego. W artykule zidentyfikowano główne czynniki i mierniki tego rozwoju. Celem badań ankietowych radnych było poznanie opinii radnych gmin w czterech grupach tematycznych: ogólnej organizacji gminy, dotychczasowej realizacji i organizacji usług społecznych, postulowanych zmian w finansowaniu tych usług oraz wpływu gminy na jakość życia mieszkańców, która jest jednym z mierników rozwoju lokalnego. Dokonano analizy istotnych zmian tej opinii w ciągu ostatnich 12 lat i podjęto próbę określenia przyczyn tych zmian na podstawie obserwacji uczestniczącej autora. W podsumowaniu formułowane są wnioski dotyczące dotychczasowej oceny działań gmin na rzecz rozwoju lokalnego i postulowanych zmian, które pozytywnie wpłyną na rozwój gmin

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.39

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: