Object structure
Title:

Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs of children upbringing vs. professional activity of women in Poland in 2010–2016

Creator:

Rękas, Magdalena

Subject and Keywords:

koszty wychowania dzieci ; aktywność zawodowa ; podaż pracy kobiet ; wskaźnik zatrudnienia ; model rodziny ; cost of raising children ; professional activity ; labour supply of women ; employment rate ; family model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 338-353

Abstrakt:

Rodzina i dzieci to jedne z najważniejszych wartości w życiu Polaków w świetle sondaży i prowadzonych badań1. Polacy deklarują w nich chęć posiadania dzieci, a jednocześnie wskazują bariery ekonomiczne ich posiadania. Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza poziomu kosztów wychowywania dzieci i aktywności zawodowej kobiet w Polsce w latach 2010–2016. W wyniku badań wykazano, iż pojawienie się dziecka w rodzinie powoduje wzrost wydatków na 1 osobę i jednocześnie wzrost poziomu zatrudnienia kobiet we wszystkich typach gospodarstw domowych z dziećmi. Potwierdza to, iż model jedynego żywiciela rodziny (ojca dziecka) współcześnie jest trudny do realizowania. Polityka prorodzinna powinna więc być nastawiona na godzenie obu ról społecznych kobiet – rodzicielstwa i pracy zawodowej. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyczne GUS oraz raport Centrum im. A. Smitha z 2016 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.30

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: