Object structure
Title:

Płynny kurs walutowy jako automatyczny stabilizator koniunktury na przykładzie polskiej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Floating exchange rate of the Polish zloty as a natural shock absorber.

Creator:

Pronobis, Michał

Subject and Keywords:

kurs walutowy ; automatyczny stabilizator ; polityka pieniężna ; exchange rate ; automatic stabiliser ; monetary policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 300-312

Abstrakt:

W teorii ekonomii oraz w dyskusji publicystycznej pojawia się pogląd, że wahania kursu walutowego działają jak automatyczny amortyzator koniunktury, tj. że ożywieniu/ spowolnieniu wzrostu gospodarczego towarzyszy zwykle umocnienie/osłabienie kursu walutowego, co zgodnie z teorią powinno oddziaływać stabilizująco na wahania cykliczne. Celem artykułu jest ocena działania tego mechanizmu w warunkach polskich. W artykule przeprowadzona zostanie analiza korelacji zmian kursu EUR/PLN z dynamiką wzrostu PKB i produkcji przemysłowej. Autor wykorzystał w tym celu prostą metodę pomiaru opartą na współczynniku korelacji liniowej Pearsona. Analiza wykazała, że istnieje zależność pomiędzy zmiennością kursu złotego i kształtowaniem się koniunktury gospodarczej, jednak związek ten nie jest silny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.27

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: