Object structure
Title:

Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labor market policy in Poland against aging society

Creator:

Maier, Marta

Subject and Keywords:

polityka rynku pracy ; starzenie się społeczeństwa ; zmiany demograficzne ; osoby starsze ; rynek pracy ; labor market policy ; aging of the population ; demographic changes ; older people ; labor market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 231-240

Abstrakt:

Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczególnie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu widzenia odnawialności pokoleń, zmiany. Zmiany te stawiają przed polityką rynku pracy nowe wyzwania, zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych. Uwzględniając niedobór zasobów pracy, z uwagi na zmiany demograficzne, ważność polityki rynku pracy jest coraz większa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmian struktury demograficznej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska starzenia się społeczeństwa, na politykę rynku pracy w Polsce. Do przeprowadzenia badań wykorzystane zostały dane GUS oraz Eurostatu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.21

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: