Object structure
Title:

Zastosowanie koncepcji work – life balance w aktywizacji osób młodych na rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of the concept of work − life balance in the activation of young people on the labor market

Creator:

Łopatka, Agnieszka

Subject and Keywords:

bezrobocie ; work – life balance ; osoby młode na rynku pracy ; unemployment ; work − life balance ; young people on the labor market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 213-221

Abstrakt:

W artykule poruszono problem aktywizacji osób młodych na polskim rynku pracy. Na wstępie przeprowadzono analizę udziału omawianej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych. Następnie zaprezentowano założenia koncepcji work – life balance oraz jej poszczególne elementy. W toku rozważań dokonano analizy wpływu omawianej idei na poziom aktywności i możliwości rozwoju osób do 25. roku życia na rynku pracy. Celem podjętych rozważań jest dokonanie analizy i oceny sytuacji osób młodych na tle bezrobocia w Polsce. Ponadto opracowanie to ma na celu ustalenie kierunków działań zmierzających do aktywizacji osób młodych na rynku zatrudnienia oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy poprzez wykorzystanie koncepcji work – life balance

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.19

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: