Object structure
Title:

Specyfika innowacyjności w sektorze MSP w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Characteristics of innovation in SME sector in Poland

Creator:

Lazur, Anna

Subject and Keywords:

innowacyjność przedsiębiorstwa ; sektor MSP ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; company innovation ; MSE sector ; small and medium-sized enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 193-204

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia innowacyjności przedsiębiorstwa. Przybliżono istotę specyfiki innowacyjności w sektorze MSP z uwzględnieniem uwarunkowań innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz trudności związanych z wdrażaniem innowacji. Scharakteryzowano też elementy potencjału innowacyjnego MSP. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza ,,Innowacyjność MSP”. Wywiad przeprowadzono w 12 przedsiębiorstwach należących do sektora MSP. Celem badań było: rozpoznanie, jak objęte analizą podmioty rozumieją pojęcie innowacyjności przedsiębiorstwa, czy w latach 2015-2016 prowadziły one działania innowacyjne oraz z jakich źródeł działania te zostały sfinansowane, jakie ich zdaniem czynniki sprzyjają, a jakie utrudniają wdrażanie innowacji w sektorze MSP. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy, a osiągnięte wyniki stanowią przyczynek do dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.17

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: