Object structure
Title:

Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Demographic changes vs. labour market in Poland

Creator:

Drela, Karolina

Subject and Keywords:

rynek pracy ; bezrobocie ; depopulizacja ; starzenie się ; tendencje demograficzne ; labour market ; unemployment ; depopulation ; aging ; demographic trends

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 78-89

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę liczby ludności i dostępności siły roboczej, zjawisko starzenia się i depopulacji w Polsce. Podjęto również próbę przedstawienia najważniejszych rozwiązań negatywnych zmian demograficznych na polskim rynku pracy oraz próbę określenia, czy można zminimalizować, zahamować albo odwrócić te tendencje. Większość państw wysoko rozwiniętych stoi obecnie wobec realnego kryzysu demograficznego związanego ze spadkiem liczby ludności (depopulacja) i starzeniem się społeczeństwa. W wyniku procesu starzenia zmieniają się relacje pomiędzy ludnością w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastają tzw. współczynniki obciążenia i ma to wpływ na polski rynek pracy, dlatego szczególną uwagę zwrócono na tempo zmian demograficznych i starzenia się, co pozwoliło autorce zaprezentować kilka rozwiązań tych problemów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.07

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: