Object structure
Title:

Modele bankowości równoległej (shadow banking)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shadow banking systems

Creator:

Ślązak, Emil

Subject and Keywords:

bank ; bankowość równoległa ; sektor bankowy ; shadow banking ; bankig sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 266-273

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano funkcjonowanie równoległego systemu bankowego (shadow banking) jako zróżnicowanego zbioru wysoce wyspecjalizowanych podmiotów rynkowego pośrednictwa finansowego funkcjonujących poza nadzorem bankowym. Celem artykułu jest usystematyzowanie modeli systemów bankowości równoległej poprzez zaproponowanie autorskiej koncepcji ich klasyfikacji ze względu na sposób funkcjonowania, tj.: model endogeniczny, egzogeniczny i publiczny. Najbardziej rozwiniętym systemem pod względem stopnia skomplikowania procesów jest model endogeniczny, który jest efektem transformacji tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej banków z udziałem podmiotów inwestycyjnych. Model publiczny jest bardzo specyficzny, a jego funkcjonowanie zależy od organizacji systemu bankowego w danym kraju. Ze względu na inicjatywy regulatorów mające na celu niwelowanie ryzyka związanego z bankowością równoległą szczególnego znaczenia nabiera system egzogeniczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.23

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: