Object structure
Title:

Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad efektywności i skuteczności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance budgeting in the context of the principle of efficiency and effectiveness in the local government units

Creator:

Szołno, Olga

Subject and Keywords:

efektywność ; jednostki samorządu terytorialnego ; skuteczność ; budżetowanie zadaniowe ; efficiency ; effectiveness ; performance budgeting ; local government units

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 255-266

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego realizują szereg zadań, co wymaga właściwego gospodarowania ograniczonymi środkami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, aby działalność omawianych podmiotów przebiegała w sposób efektywny i skuteczny. Wymaga to stosowania odpowiednich instrumentów przewidzianych dla instytucji publicznych, a jednym z nich jest budżetowanie zadaniowe, które musi być wspierane przez dostosowany do jego potrzeb system rachunkowości. Rola tego systemu jest szczególnie ważna, ponieważ dostarcza on przeważającej części potrzebnych informacji finansowych i zarządczych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie pojęć efektywność i skuteczność, a także wskazanie potrzeby reorganizacji budżetowania z tradycyjnego na zadaniowe. Osiągnięcie celu wymagało zastosowania różnorodnych metod badawczych: przeglądu literatury przedmiotu i aktów prawnych, a także przeprowadzenia indywidualnych ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych oraz obserwacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.22

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: