Object structure
Title:

Organizacja i finansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na rynku publicznym w latach 2011-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organization and financing services provided at spas on the public market in the years 2011-2015

Creator:

Sobczyk, Karolina ; Szałabska, Dorota ; Woźniak-Holecka, Joanna ; Holecki, Tomasz ; Jaruga, Sylwia

Subject and Keywords:

lecznictwo uzdrowiskowe ; koszty świadczeń zdrowotnych ; rynek usług zdrowotnych ; ekonomika zdrowia ; spa treatment ; health care costs ; health services market ; health economics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 222-232

Abstrakt:

Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. Celem badania była ocena aspektu organizacyjnego i finansowego funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w ramach działania na publicznym rynku usług zdrowotnych. Średnioroczna wysokość wydatków NFZ przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w latach 2011-2015 wyniosła 590,9 mln zł (0,95% ogółu ponoszonych kosztów). W analizowanym okresie zdecydowaną większość kosztów zakupu świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez NFZ stanowiły koszty uzdrowiskowego leczenia dorosłych, a średnia cena osobodnia kształtowała się na poziomie 86,8 zł. Z roku na rok wzrasta popyt na usługi uzdrowiskowe, w związku z czym finansowanie świadczeń na wspomnianym wyżej poziomie wydaje się niewystarczające i w konsekwencji przekładać się na ograniczenie w dostępności dla świadczeniobiorców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.19

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: