Object structure
Title:

Obciążenie budżetu gospodarstwa domowego w przypadku zmiany systemu opodatkowania podatkiem od gruntów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Household budget burden in case of a change in tax systemof land

Creator:

Pindyk, Elwira ; Nowak-Kowalska, Anna

Subject and Keywords:

nieruchomość ; podatek od nieruchomości ; gospodarstwo domowe ; podatek katastralny ; property ; real estate tax ; household ; cadastral tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 182-194

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu zmiany systemu opodatkowania nieruchomości gruntowych na dochody gospodarstwa domowego. Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe, analizę statystyczną oraz analizę porównawczą. Na wstępie wyjaśniono pojęcie podatku od nieruchomości oraz jego cele i konstrukcję, w kolejnej części artykułu omówiono pojęcie podatku katastralnego oraz jego rodzaje. W dalszym etapie przedstawiono symulację wariantowości wprowadzenia podatku katastralnego na dochody gospodarstwa domowego. Do analizy wybrano gospodarstwo domowe jednoosobowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.16

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: