Object structure
Title:

Kapitał w ekonomii i rachunkowości – potrzeba reinterpretacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Capital in economics and accounting – the need for reinterpretation

Creator:

Musialik, Grażyna

Subject and Keywords:

kapitał ; czynniki wytwórcze ; kapitał intelektualny ; capital ; factors of production ; intellectual capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 160-169

Abstrakt:

W gospodarce przemysłowej głównym, obok pracy, czynnikiem wytwórczym były aktywa kapitałowe. W gospodarce postindustrialnej zasadnicze znaczenie ma włączenie w proces wytwórczy wiedzy. Wiedza jest zasobem niematerialnym, trudno mierzalnym i związanym z zespołem ludzi, zatem traktowanie jej jako czynnika wytwórczego należy poprzedzić rozpoznaniem podobieństw i różnic w stosunku do tradycyjnych zasobów, takich jak kapitał i praca. Celem artykułu jest prześledzenie funkcjonowania pojęcia kapitału w ekonomii i rachunkowości i wskazanie na problemy związane z wprowadzeniem do nich pojęcia kapitału intelektualnego. Wskazano na społeczny charakter wiedzy, którą należy traktować jako rezultat kolektywnego i kumulatywnego procesu trwającego przez pokolenia. Traktowanie wiedzy jako dobra publicznego prowadzi do pytań o sprawiedliwy podział wypracowanej wartości dodatkowej związanej z wykorzystywaniem wiedzy w procesie gospodarczym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488 ; Finanse

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: