Object structure
Title:

Oszustwa karuzelowe w podatku VAT w kontekście działań kontroli skarbowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Carousel fraud in VAT in fiscal inspectorate activities.

Creator:

Mielniczuk-Stelmach, Marta

Subject and Keywords:

podatek VAT ; karuzele podatkowe ; kontrola skarbowa ; VAT ; carousel fraud in VAT ; fiscal control

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 126-135

Abstrakt:

Celem opracowania jest charakterystyka przestępstw karuzelowych w podatku VAT, z uwzględnieniem specyficznych ról odgrywanych przez podmioty biorące udział w oszukańczym procederze, dokonana również poprzez pryzmat ich cech szczególnych, których zidentyfikowanie przez organy kontroli skarbowej daje asumpt do podjęcia określonych działań w celu przerwania zachowań niezgodnych z prawem podatkowym. W dalszej części artykułu dokonano analizy danych statystycznych dotyczących działań kontroli skarbowej w Polsce w latach 2012-2016, z których wynika, iż organy państwa coraz trafniej typują podmioty do postępowań kontrolnych, z roku na rok wzrasta kwota i udział procentowy ustaleń z tytułu podatku VAT, a także liczba i wartość wykrywanych nierzetelnych faktur VAT. Taka tendencja daje szansę na skuteczną walkę organów państwa i przerwanie niezwykle groźnego dla Skarbu Państwa przestępczego procederu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.11

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: