Object structure
Title:

Wpływ nieściągalnych wierzytelności na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of uncollectable debts on the basis of income tax – selected issues

Creator:

Matysek, Grzegorz

Subject and Keywords:

opodatkowanie dochodów przedsiębiorców ; wierzytelności nieściągalne ; podatek dochodowy ; koszty uzyskania przychodów ; taxation of entrepreneurs’ income ; uncollectable debts ; income tax ; revenue earning costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 114-125

Abstrakt:

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk organów podatkowych oraz poglądów przedstawianych w doktrynie pozwala na postawienie tezy o braku odpowiednio precyzyjnych norm prawnych regulujących w podatkach dochodowych skutki zdarzeń, których przedmiotem są wierzytelności. Z uwagi na to, że wierzytelności są naturalnym elementem życia gospodarczego, istniejący w tym zakresie stan niepewności prawa można uznać za jeden z istotnych mankamentów systemu opodatkowania dochodów przedsiębiorców w Polsce. Celem artykułu jest próba rozstrzygnięcia zagadnienia, jakie przesłanki prawne i ekonomiczne winny decydować o zasadach ustalania wartości wierzytelności nieściągalnych, które – dzięki zakwalifikowaniu ich do kategorii kosztów uzyskania przychodów – wywierają istotny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W artykule zaprezentowana została argumentacja wskazująca na konieczność zmiany obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.10

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: