Object structure
Title:

Raportowanie danych niefinansowych w świetle aktualnych zmian ustawy o rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reporting non-financial data in the light of current changes in the accounting act

Creator:

Lorenc, Sylwia ; Kustra, Arkadiusz

Subject and Keywords:

dane niefinansowe ; raport zintegrowany ; interesariusze ; sprawozdanie z działalności ; non-financial data ; integrated report ; stakeholders ; report on the company’soperation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 99-113

Abstrakt:

Podejmowanie decyzji strategicznych w sferze kreowania wartości zrównoważonej powinno bazować na sprawozdawczości zintegrowanej, będącej połączeniem raportów finansowych i niefinansowych. W świetle zachodzących zmian prawnych, społecznych i środowiskowych generatory niefinansowe nabierają coraz większego znaczenia nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz także dla szerokiego grona interesariuszy. W publikacji nakreślono potrzebę wdrożenia transparentnej komunikacji jednostek z interesariuszami, zaspokajającej potrzeby informacyjne wszystkich uczestników rynku. Celem opracowania jest identyfikacja raportowania zintegrowanego i przedstawienie relacji raportu zrównoważonego rozwoju ze sprawozdaniem z działalności jednostki. Przedstawiono wymagania w zakresie ujawnień informacji niefinansowych po zmianie Ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. przyjętej do polskiego prawodawstwa na mocy Dyrektywy 2014/95/UE. Metodyka badawcza w artykule bazuje na wykorzystaniu analizy opisowo-porównawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.09

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: