Object structure
Title:

Preferencje podatkowe a rozwój IKZE w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax preferences vs. development of IKZE in Poland

Creator:

Lisowski, Robert ; Jamróz, Andrzej

Subject and Keywords:

dochody osobiste i inne podatki i subsydia niezwiązane z działalnościągospodarczą ; ubezpieczenie społeczne i emerytury publiczne ; prywatne emerytury ; ubezpieczenia ; preferencje podatkowe ; personal income and other nonbusiness taxes and subsidies ; social security andpublic pensions ; private pensions ; insurance ; tax preferences

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 88-98

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy preferencje podatkowe mające zachęcać do oszczędzania na IKZE spełniają swoje zadanie. Obiektem badań był rynek IKZE w Polsce w latach 2012-2017. Zastosowano metodę badań nazywaną analizą danych zastanych lub wtórnych (desk research) oraz analizę literatury. Zaprezentowane dane dowodzą, że przedmiotowy rynek jest w Polsce słabo rozwinięty. Wskazują na to między innymi malejąca dynamika przyrostu kapitału zgromadzonego na IKZE, liczba aktywnych kont czy wreszcie niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej oszczędzających na IKZE. Z kolei liczba podatników korzystających z odliczenia wpłaty na IKZE od dochodu, czy też wykorzystanie limitu wpłat pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że stosowane preferencje podatkowe nie spełniają swojego zadania. Dodatkowo analiza danych pozwala przypuszczać, że znaczna część wśród oszczędzających na IKZE w stopniu niewystarczającym rozumie możliwości, jakie daje w tym zakresie prawo podatkowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.08

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: