Object structure
Title:

Preferencje państw członkowskich wobec budżetu unijnego nowej Europy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Member states’ preferences for the EU budget of New Europe

Creator:

Grochowska, Reneta

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; member states ; państwa członkowskie ; budżet unijny ; European Union ; EU budget

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 48-58

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była próba określenia preferencji płatników i beneficjentów netto w zakresie wielkości i struktury wieloletniego budżetu unijnego po 2020 r. oraz konsekwencji dla Polski wynikających z Brexitu i zmiany układu sił przetargowych w UE. Postawiono hipotezę, że zmiana układu sił między państwami członkowskimi po Brexicie wzmocni dotychczasowe tendencje do utrzymania status quo względem budżetu unijnego. Badania wykazały, że wraz z Brexitem oraz falą eurosceptyzmu następuje w Europie przewartościowanie założeń, na których opierał się dotąd projekt integracji europejskiej. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE osłabi obóz reform budżetu unijnego i instytucji unijnych. Będzie więc sprzyjać zachowaniu status quo w negocjacjach budżetowych. Zagrożeniem może być konsolidacja państw strefy euro, prowadząca do marginalizacji w procesie decyzyjnym innych państw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.04

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: