Object structure
Title:

Diagnoza stanu wskaźników monitorujących realizację Strategii Europa 2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The diagnosis of state of the indicators monitoring the implementation of the Europe 2020 Strategy

Creator:

Gasz, Małgorzata

Subject and Keywords:

strategia Europa 2020 ; wskaźniki monitorujące ; konkurencyjność Uni Europejskiej ; Europe 2020 strategy ; indicators monitoring the competitiveness of the European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 35-47

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oceny perspektyw i terminowości realizacji przyjętych w Strategii Europa 2020 założeń w kontekście obserwowanych zmian ekonomicznych i społecznych. W tym celu dokonano analizy wielkości obrazujących stopień osiągnięcia celów nadrzędnych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Autorzy strategii zakładają, że zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy intensywności funkcjonowania sfery b+r oraz rozwoju innowacyjności gospodarek europejskich wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności całej UE i wygenerowanie nowych miejsc pracy, a projektowane działania w sferze edukacji zorientowane na wzrost odetka ludzi z wyższym wykształceniem pozwolą ograniczyć skalę bezrobocia i ubóstwa obywateli. Stopień osiągnięcia poszczególnych celów przez kraje członkowskie cechuje jednak znaczne zróżnicowanie, co może opóźnić terminową realizację założeń strategii. Jako metody zastosowano analizę opisową, analizę danych statystycznych oraz analizę krytyczną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.03

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: