Object structure
Title:

Zróżnicowanie obciążeń podatkowych podatników uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przedsiębiorców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differentiation of tax burden imposed on taxpayers due to remuneration for employment and entrepreneurs

Creator:

Deresz, Agnieszka ; Podstawka, Marian

Subject and Keywords:

wynagrodzenie ze stosunku pracy ; pozarolnicza działalność gospodarcza ; składki na ubezpieczenia społeczne ; składka na ubezpieczenie zdrowotne ; należny podatekdochodowy od osób fizycznych ; remuneration for employment ; non-agricultural activities ; social security contribution ; health insurance contribution ; tax due

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 21-34

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena rozkładu obciążeń podatkowych podatników uzyskujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w porównaniu z obciążeniami przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej oraz stawki liniowej w wysokości 19% w 2017 roku. Na podstawie przedmiotowej analizy podjęto próbę weryfikacji tezy, że polski system podatku dochodowego od osób fizycznych obciąża relatywnie wysoko podatników uzyskujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w relacji do przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz że łączne obciążenia fiskalne także najbardziej dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Badania dotyczą wysokości uzyskiwanych w skali roku przychodów w kwotach: 1200 tys., 600 tys., 360 tys., 120 tys. 60 tys. zł, natomiast zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz warunki naliczania i opłacania składek społecznej i zdrowotnej przyjęto zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2017 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.02

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: