Object structure
Title:

Ocena poziomu rentowności i stosowanych strategii rentowności giełdowych spółek mięsnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the profitability level and profitability strategies of stock meat enterprises in Poland.

Creator:

Zielińska-Chmielewska, Anna

Subject and Keywords:

rentowność ; strategie rentowności ; efektywność ; zakłady mięsne ; Polska ; profitability ; strategies of profitability ; efficiency ; meat processing enterprises ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 353-365

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja, pomiar i ocena poziomu rentowności badanych zakładów mięsnych w Polsce w latach 2010-2015. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, a w szczególności indywidualnie dobrany zestaw wskaźników księgowych dopasowany do specyfiki podmiotów krajowego rynku mięsa. Ze względu na konieczność utworzenia pełnego i nieprzerwanego ciągu danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych korzystano z dwóch źródeł danych: Monitory Polskie B w okresie 2010-2013 oraz Krajowy Rejestr Sądowy w okresie 2014-2015. Opracowanie wykazało, że zróżnicowanie realizowanych strategii w obszarze rentowności uzależnione jest od poziomu wypracowanego zysku netto i osiągniętej rentowności kapitału własnego, co ma wpływ na efektywność działania badanych zakładów. Wyższy poziom i skala produkcji spółek mięsnych może być uzasadnieniem wyższej ekspozycji na ryzyko prowadzonej działalności. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.31

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: